پالیزدار بازداشت شد

June 11, 2008

سخنران دانشگاه همدان كه اخيرا ادعاهايي درباره فساد اقتصادي برخي چهره‌هاي كشور مطرح كرده بود، بازداشت شد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *