هندوانه گذاشتن زیر بغل طالبانی

December 27, 2006

پرزيدنت طالباني به سرعت متوجه حركت خزنده مأموران آمريكايي گرديد كه با همكاري برخي دولت‌هاي عربي درصدد تخريب چهره ايران و ايجاد فشار به كشور دوست، جمهوري اسلامي هم‌زمان با طرح پرونده هسته‌اي در شوراي امنيت بودند و در مقابل اين حركت ايستاد.
ادامه مطلب در بازتاب

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *