ابهام درباره علت نیمه تمام ماندن سفر احمدی نژاد به ارمنستان

October 23, 2007

قرار بود آقای احمدی نژاد، روز سه شنبه در دومين روز سفر خود به ايروان،پايتخت ارمنستان، در پارلمان اين کشور سخنرانی کند و پس از آن، برای اهدای تاج گل، در محل بنای يادبود آنچه «قتل عام ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی» خوانده شده، حضور يابد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *