مواضع گوناگون در مقابل سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا، آزمایشی جالب

October 2, 2007

انکار هولاکاست با انکار وجود همجنسگرا، با انکار حقوق انسانها در ایران، با انکار دخالت رژیم در عراق، با انکار وجود پروژه تسلیحات هسته ای، با انکار تسلیح حزب الله لبنان و حماس و دیگر گروههای تروریست توسط سپاه قدس و … در ارتباط مستقیم قرار دارد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *