مسابقات جام آسيا از ديد عزيز اصلی

July 24, 2007

در پی شکست تيم ملی فوتبال ايران در مسابقات جام آسيا در روز يکشنبه و حذف ملی پوشان ايران، آقای عزيز اصلی دروازه بان پيشين تيم ملی ايران، که اينک ساکن آلمان است در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اين شکست را ارزيابی کرد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *