استعفای مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایلنا

July 4, 2007

بي‌‏مهري‌‏ها و بعضاً بي‌‏اخلاقي‌‏هايي كه با كمال تاسف امروز به رويه‌‏اي لايتغير در جامعه ما تبديل شده است، موضوعي نيست كه بتوان آن را در اين سطور گنجاند و از آن سخن بر زبان راند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *