تجمع اعتراضى كارگران یخچال سازی لرستان

January 15, 2007

تجمع اعتراضى كارگران یخچال سازی لرستان

كارگران یخچال سازی لرستان, در مقابل دفتر مركزی این كارخانه, در تهران تجمع اعتراضی برگزار كردند.

یكی از كارگران گفت: از بهمن 83 تا كنون حقوق كارگران به طور كامل پرداخت نشده است و هنگامی كه كارگران در تیرماه گذشته به نشانه اعتراض تجمعی برپا كردند 30 تن از آنان دستگیر شدند .

همچنین نانوایان در شهرستان بجنورد در اعتراض به افزایش قیمت نان و عدم افزایش دستمزد در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع كردند .

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *