خبر

روسیه مانع تحریم ایران در شورای امنیت

December 23, 2006

روسیه خواهان تعویق رای گیری بر سر تحریم ایران در شورای امنیت شد. رادیو فردا

یک جاسوس ایرانی در باکو

December 22, 2006

یک ایرانی بنام رامین شهامتی تحت پوشش فعالیت در یک سازمان جدایی طلب در باکو مشغول جاسوسی برای رژیم ایران بوده است. بی بی سی فارسی