سياسي

فراخوان مقاله : زنان ایران، سی سال پس از انقلاب

November 22, 2008

انقلاب اسلامی ایران و نظام برآمده از آن زندگی زنان در ایران را از وجوه گوناگون تحت تأثیر قرار داده و انتظار بر این است که بسیاری از روندهای آینده را نیز تحت الشعاع قرار دهد. بررسی و تحلیل تجارب این چند ساله خاصه در آستانۀ سی سالگی انقلاب برای درک شرایط امروز و استراتژی…

رئیسجمهور دهم، یک آدم بیچاره خواهد بود!

November 11, 2008
رئیسجمهور دهم، یک آدم بیچاره خواهد بود!

الیاس حضرتی عضو شورای مركزی باند موسوم به اعتماد ملی به بحرانهای گریبانگیرجمهوری اسلامی اعتراف كرد و گفت: رئیسجمهور دهم یک آدم بیچاره خواهد بود چرا که نخواهد دانست کدام یک از دغدغه های اقتصادی، سیاستهای خارجی و فرهنگی را در اولویت کاری خود قرار دهد. وی افزود: در این فضای پر تلاطم و پر…

سوزش جمهوری اسلامی از شرکت حزب سبزهای ایران در کنفرانسهای برلین و وین

August 17, 2008
سوزش جمهوری اسلامی از شرکت حزب سبزهای ایران در کنفرانسهای برلین و وین

اخیرا یکی از وابستگان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بنام احمد احقری به حقیرترین وجهی خشم وزارت بی آبروی پاسداران را در سایتهای گوناگون به نمایش گذاشته است. فرد مزبور که مداوما به ایران رفت و آمد دارد در رادیو زمانه، بلندگوی جمهوری اسلامی که از بودجه دولت هلند برای تقویت دمکراسی! فعالیت می کند، مطالبی…

پالیزدار بازداشت شد

June 11, 2008
پالیزدار بازداشت شد

سخنران دانشگاه همدان كه اخيرا ادعاهايي درباره فساد اقتصادي برخي چهره‌هاي كشور مطرح كرده بود، بازداشت شد

زیر چتر چل تیکٌه

October 28, 2007
زیر چتر چل تیکٌه

ابهام درباره علت نیمه تمام ماندن سفر احمدی نژاد به ارمنستان

October 23, 2007
ابهام  درباره علت نیمه تمام ماندن سفر احمدی نژاد به ارمنستان

قرار بود آقای احمدی نژاد، روز سه شنبه در دومين روز سفر خود به ايروان،پايتخت ارمنستان، در پارلمان اين کشور سخنرانی کند و پس از آن، برای اهدای تاج گل، در محل بنای يادبود آنچه «قتل عام ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی» خوانده شده، حضور يابد.

مواضع گوناگون در مقابل سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا، آزمایشی جالب

October 2, 2007
مواضع گوناگون در مقابل سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا، آزمایشی جالب

انکار هولاکاست با انکار وجود همجنسگرا، با انکار حقوق انسانها در ایران، با انکار دخالت رژیم در عراق، با انکار وجود پروژه تسلیحات هسته ای، با انکار تسلیح حزب الله لبنان و حماس و دیگر گروههای تروریست توسط سپاه قدس و … در ارتباط مستقیم قرار دارد.

گفت وگويي با اشرف پهلوي در باره ۲۸ مرداد

August 30, 2007
گفت وگويي با اشرف پهلوي در باره ۲۸ مرداد

آنقدر مصدق عرصه را تنگ كرده و هر دقیقه چیز بیشتری می‌خواست و تا به آنجا رسید كه ریاست قوا را هم می‌خواست. بدیهی است كه آنجا دیگر اعلیحضرت استفامت كردند و ریاست قوا را ندادند.

گزارش کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در مورد ایران

August 14, 2007
گزارش کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در مورد ایران

جمهوری اسلامی نشان داده توان ایجاد و بهره برداری از بحران در طیف وسیعی از کشورها را دارد

فروش سلاح کشورهای منطقه برای مقابله با نفوذ ايران در خاورميانه

July 29, 2007
فروش سلاح کشورهای منطقه برای مقابله با نفوذ ايران در خاورميانه