ادبیات و شعر

گفتگوی دکتر زری اصفهانی با اسماعیل وفا یغمایی

May 1, 2007
گفتگوی دکتر زری اصفهانی با اسماعیل وفا یغمایی

به بهانه اول ماه مه و روز جهانی کارگر گفتگوئی با اسماعیل وفا یغمائی داشتیم که صحبت از یک سرود شروع شد و به مقولاتی دیگر کشیده شد.متن صحبتها را می خوانید. دکتر زری اصفهانی. 30آوریل 2007

فريدون فرخزاد

April 12, 2007
فريدون فرخزاد

يکی از آخرين کنسرت های فريدون فرخزاد در سال 1992

شکست بی تو دلم ؛ سینه ام خزانی شد

April 9, 2007
شکست بی تو دلم ؛ سینه ام خزانی شد

شعر از جمشید پیمان به مناسبت درگذشت ماندانا علیجانی

گفتگو با خواننده ايرانی فیلم 300

March 23, 2007
گفتگو با خواننده ايرانی فیلم 300

کسانی را که ناراحت می شوند درک می کنم ولی من به ایرانی بودنم افتخار می کنم و از آنها عذر می خواهم.

گو فراز آید بهاران( دو شعر برای نوروز 1386)

March 22, 2007
گو فراز آید بهاران( دو شعر برای نوروز 1386)

از اسماعیل وفا یغمایی

آرزو مـنـدم د مـد بـرخـاک خـونـینـش بـهـار

March 22, 2007
آرزو مـنـدم د مـد بـرخـاک خـونـینـش بـهـار

بر د ل د لخسته ا م تا بـد نگاه فرود ین ا بـر آ ذا ری بشوید نقش اند وه از جبین

انتشار دستور زبان فارسی ناتمام احمد شاملو

February 9, 2007
انتشار دستور زبان فارسی ناتمام احمد شاملو

شش سال پس از درگذشت احمد شاملو شاعر، محقق، روزنامه نگار و نويسنده نامدار ايرانی، دستور زبان فارسی او با ويرايش و تصحيحی تازه با عنوان نامها و نشانه ها در دستور زبان فارسی توسط انتشارات مرواريد و کمک دفتر حفظ و نظارت بر نشر آثار شاملو منتشر شده است.