اشخاس

نگرانیهای سبز در مورد لیست سیاه

August 24, 2011

دروغگوئی شورای هماهنگی راه سبز/حسن داعی – کیوان کابلی

August 23, 2011
دروغگوئی شورای هماهنگی راه سبز/حسن داعی – کیوان کابلی

همزمان با فرارسیدن مراسم ارتجاعی و ضد ایرانی “روز قدس”، شورای هماهنگی راه سبز امید که خود را سخنگوی جنبش مردم ایران معرفی میکند، در تلاش برای رونق بخشیدن به این نمایش ورشکسته، به یک دروغگوئی جدید متوسل شده است.

نگرانیهای سبز در مورد لیست سیاه – منوچهر هزار خانی

August 22, 2011
نگرانیهای سبز در مورد لیست سیاه – منوچهر هزار خانی

دکتر منوچهر هزارخانی در درخواست عاجزانه و مصرانهٴ بیش از نیمی از هفتاد و دو تن به دولت آمریکا برای نگهداشتن نام سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمانهای تروریستی، و به‌دنبال آن، انتشار فحش نامه «کلمه» ـ ارگان نخست‌وزیر «دوران طلایی»، نقاش آبستره بعدی و ”همراه ”کنونی ”جنبش سبز ”ـ

منوچهر هزارخانی – دلالی برای «طرح آمریکا»

July 27, 2011
منوچهر هزارخانی – دلالی برای «طرح آمریکا»

چرچیل گفته بود می توان به هوش آمریکاییها اعتماد کرد؛ آنها می توانند برای هر مسأله مشکل، راه حل مناسب را پیدا کنند، البته بعد از آن که همه راه حلهای دیگر را امتحان کردند!

پاسخ دکتر قصیم به برخی رسانه ها

May 5, 2011

یادی از بهزاد کاظمی (عليرضا) از رشید داوری

April 27, 2011

سینمای جمهوری اسلامی از دید پرویز صیاد (کار یوسف اکرمی)

April 27, 2011

بررسی سینمای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه هنرمند در تبعید پرویز صیاد from Joseph Akrami on Vimeo.

منوچهر هزارخانی – مشکل استثنا با قاعده

April 24, 2011
منوچهر هزارخانی – مشکل استثنا با قاعده

صورت مسأله خیلی ساده به نظر می رسد: مجاهدین دو ایراد اساسی دارند. یکی این که آرمانگرایند و حواسشان نیست که عصر آرمانگرایی تمام شده است. هر چه شاگرد شوفر ”بشریت” داد می زند که به آخر خط رسیده ایم، به خاتمه دوران ایدئولوژیها، به پایان تاریخ؛ به همان جایی رسیده ایم که می بایست…

مصاحبه تلگرافي با راديو فردا – آقاي کریم قصیم و آقاي حسين عابديني

April 21, 2011

Original Video – More videos at TinyPic

زخم های ما، نمک های آنها!!!

April 17, 2011

پاسخ اما همان است که بود؛ گرچه “جسم”های ما زخم دار است و “جان”های ما غصه دار، اما “قلب”ها هنوز می تپد و “مغز”ها هنوز فرمان می دهد. خلیفه زشتی و دلقکی! از ارک رویاهای قرون خونریز خمیازه مرگ بکش! و پوزه بزن بر زمین ما. فرمانروای مزبله های عفونی! فرمان بده! ما رودیم سرکش…