محيط زيست

مشکلات و مسایل بحران اکولوژیک در ایران تحت حاکمیت آخوندها

دی ۱۲, ۱۳۸۱

امروزه كشور و مردم ايران بر اثر 24 سال حاكميت جمهوري اسلامي با مشكلات و مسائل عظيم و گوناگون بهم پيوسته اي روبرو هستند. از جمله اين مسائل مي توان از مشكلات سياسي، زيست محيطي، اجتماعي، انساني واقتصادي نام برد. در مورد معضلات بسيار شكننده و نگران كننده زيست محيطي و منابع طبيعي، اوضاع بسيار…

انباشت مداوم آلودگی

دی ۵, ۱۳۸۱

در دوران حكومت قرون وسطايي آخوندها، شهرهاي ايران با مسائل و مشكلات گوناگون و فزاينده يي روبه رو هستند. معضلات متعدد و وخيم زيست محيطي از جمله اين دشواريها به شمار مي روند. نه تنها شهر تهران، كه چند سال است از نظر آلودگي هوا در راس شهرهاي جهان قرار گرفته، بلكه بسياري از شهرهاي…