محيط زيست

در مورد ضایعات زباله های صنعتی شهر تهران

خرداد ۱۱, ۱۳۸۲

بر طبق آمارهای موجود، 50 درصد كل صنايع توليدي و كارخانه هاي بزرگ ايران در شهر صنعتي تهران با مساحت بيش از 800 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 14 ميليون نفر ، مستقر بوده و این کارخانجات از جمله با شاخصهاي زير به فعاليتهاي مختلف صنعتي و اقتصادي مشغول هستند:

اوضاع مشکلات دفع مواد زاید صنعتی و خطرناک

خرداد ۱۰, ۱۳۸۲

رشد و توسعه پروژه هاي صنعتي و مهار صحيح مشكلات زيست محيطي و اكولوژيك برآمده از فعاليتهاي صنعتي، در روند سياست توسعه اقتصادی پايدار نقش اساسی را ایفا می کند. بطور مثال كاهش آلودگي هاي مواد زايد توليدي می تواند به عنوان راهنما در ارزيابي رشد اقتصادي مترقي در يك كشور سهم بسزایی داشته باشد.…

وضعیت مواد زاید شهری و صنعتی در ایران- مشکلات و چشم اندازها

خرداد ۹, ۱۳۸۲

فقدان یک مدیریت علمی و عملی و همه جانبه و جامع برای دفع مواد زاید گوناگون در سطوح زندگی و فعالیتهای مختلف در کشور یکی از مهمترین مشکلات و مسایل عدیده بهداشتی و زیست محیطی طی بیست و چهار سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران است. اخبار و گزارشات موجودی که در مطبوعات حکومتی در…

به مناسبت روز زمین

اردیبهشت ۲, ۱۳۸۲

دوم اردیبهشت، روز جهانی زمین

عشق به طبیعت و جنگل در فرهنگ ایران باستان

فروردین ۱, ۱۳۸۲

بدون ترديد يكي از عوامل عمده و مهم بوجود آمدن تمدنهاي بزرگ و شكوفا در تاريخ كشورمان، در ميان ملل باستاني، وجود شرايط زيست محيطي و تنوع فراوان منابع طبيعي در ايران بوده است.

توسعه پایدار در ایران،مشکلات توسعه اقتصاد و صنعت تحت حاکمیت آخوندها

اسفند ۲۰, ۱۳۸۱

كشور ايران با مساحت گسترده اي برابر با 1648000 كيلومتر مربع، به لحاظ جغرافياي سياسي و ارزش اقتصادي بسيار مهم، بين منطقه خزر و خليج فارس قرار داشته و از ظرفيت هاي زيست محيطي و قدرت اكولوژيك فوق العاده فراواني در مقياس جهاني برخوردار مي باشد.

سرکوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در حاکمیت آخوندها

دی ۲۰, ۱۳۸۱

با توجه به عوامل و مشكلات اكولوژيك در بحران كنوني ايران، به يقين مي توان گفت كه مبناي همه مشكلات زيست محيطي و آلودگي، تخريب و چپاول گسترده منابع طبيعي و ملي در كشورمان، بيش از آنكه محصول عوامل فرهنگي، علمي و يا فني باشد، به غايت موضوعي سياسي بوده و ناشي از وجود سياستهاي…

مشکلات و مسایل بحران اکولوژیک در ایران تحت حاکمیت آخوندها

دی ۱۲, ۱۳۸۱

امروزه كشور و مردم ايران بر اثر 24 سال حاكميت جمهوري اسلامي با مشكلات و مسائل عظيم و گوناگون بهم پيوسته اي روبرو هستند. از جمله اين مسائل مي توان از مشكلات سياسي، زيست محيطي، اجتماعي، انساني واقتصادي نام برد. در مورد معضلات بسيار شكننده و نگران كننده زيست محيطي و منابع طبيعي، اوضاع بسيار…

انباشت مداوم آلودگی

دی ۵, ۱۳۸۱

در دوران حكومت قرون وسطايي آخوندها، شهرهاي ايران با مسائل و مشكلات گوناگون و فزاينده يي روبه رو هستند. معضلات متعدد و وخيم زيست محيطي از جمله اين دشواريها به شمار مي روند. نه تنها شهر تهران، كه چند سال است از نظر آلودگي هوا در راس شهرهاي جهان قرار گرفته، بلكه بسياري از شهرهاي…