اخبار

اصلاح طلبان، ساختار شکنان و جناح حاکم رژیم در مثلثی با زوایای متغیر و رو در رو

اسفند ۱۳, ۱۳۸۹
اصلاح طلبان، ساختار شکنان و جناح حاکم رژیم در مثلثی با زوایای متغیر و رو در رو

سخنی صریح و بدور از ملاحظات سیاسی. قبل از هر چیز باید این را روشن کینم که بدون و برو برگرد از حق آزادی آقایان موسوی و کروبی به هر شکلی دفاع می کنیم و خواهیم کرد همانطور که از حق آزادی همه آنانیکه طی 32 سال گذشته توسط رژیم جمهوری اسلامی منجمله دوره نخست…

برژینسکی و بمب ایرانی

اسفند ۸, ۱۳۸۹

رژیم اسلامی جنایت دیگری مرتکب شد. خبرگزاری رژیم از اعدام زهرا بهرامی، یک هلندی ایرانی تبار خبر دادرژیم حاکم بر ایران در سراشیب سقوط بی دنده و ترمز در حال فرو رفتن است و برای کند کردن این مسیر هر روزه دست به اعدامهای فردی و جمعی می زند.