سوء استفاده اتمی جمهوری اسلامی از وقایع گرجستان

رئیس کمپانی روسی “اتمز تروی اکسپورت” روز یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۷ وارد تهران خواهد شد. شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران روز شنبه ۹ شهریور اعلام کرد که آقای لئونید رژنیکوف روز ۱۱ شهریور با هیاتی از جانب مسکو از تاسیات اتمی بوشهر دیدار خواهد کرد. کمپانی مزبور اصلی ترین مقاطعه کار برای راه اندازی نیروگاه بوشهر است.

تلاشها را برای نجات فرزاد کمانگر افزایش دهیم

گزارشهای رسیده حاکی از آنست که مراحل بررسی فرجام حکم اعدام فرزاد کمانگر، مراحل پایانی خود را طی می کند. تاکنون مجامع حقوق بشری، شخصیت ها و سازمانهای ایرانی و غیر ایرانی در حد توان خود برای توقف حکم اعدام فرزاد کمانگر کوشیده اند اما رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم همچنان در برابر خواست داخلی و بین امللی برای آزادی معلم کرد سکوت کرده است.

افزایش سرکوب و دستگیری اقلیتهای مذهبی نتیجه سیاست مماشات با جمهوری اسلامی

رژیم جمهوری اسلامی در روند افزایش سرکوب جامعه ایران برای کنترل نارضایتی عمومی به دستگیری و آزار اقلیتهای مذهبی مبادرت می کند. خبر دستگیری هفت تن از مسئولین مذهب بهاییت و بازداشت ده تن از اهالی شیراز که به دین مسیحیت گرویده بودند، نمونه ای از فشار فزاینده فاشیسم مذهبی حاکم بر اقلیتهای دینی در ایران است.

رای دادگاه استیناف انگلستان ضربه ای جانکاه به رژیم فاشیسم مذهبی

دادگاه استیناف انگلستان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ با رای خود به یک جدال حقوقی ۷ ساله پایان داد. قوه قضاییه انگلستان با این حکم دولت را موظف می کند که نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی این کشور خارج سازد. جیغ و داد سران رژیم جمهوری اسلامی همراه با مماشات چیان داخلی و بین المللی بخوبی ارزش و اهمیت رای دادگاه استیناف انگلستان را به نمایش می گذارد.

تلاش سیاست مماشات در کانادا برای از سرگیری مناسبات با فاشیسم مذهبی به شکست انجامید

تلاش برخی از نمایندگان پارلمان کانادا برای فرستادن هیئتی به تهران برای از سرگیری مناسبات عادی میان دو کشور که پس از قتل خانم زهرا کاظمی، شهروند کانادایی در زندان اوین قطع شده بود، به شکست انجامید.