کنوانسیونها، برنامه ها و اتحادیه های بین المللی محیط زیست

دی ۱۰, ۱۳۸۱

کنوانسیون وین در باره حفاظت از لایه ازن ( مورخ ۲۲ مارس ۸۵ )- الحاق ایران به کنوانسیون ۷ آذر ۶۸٫ ماده واحده: کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه ازن، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده و ۲ ضمیمه و نیز متن پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن، مصوب ۱۶ سپتامبر…

انباشت مداوم آلودگی

دی ۵, ۱۳۸۱

در دوران حکومت قرون وسطایی آخوندها، شهرهای ایران با مسائل و مشکلات گوناگون و فزاینده یی روبه رو هستند. معضلات متعدد و وخیم زیست محیطی از جمله این دشواریها به شمار می روند. نه تنها شهر تهران، که چند سال است از نظر آلودگی هوا در راس شهرهای جهان قرار گرفته، بلکه بسیاری از شهرهای…