بیانیه هیات تحریریه روزنامه واشنگتن پست در واکنش به جواد ظریف

washingtonPost پس از آنکه جواد ظریف در سخنرانی خود در دانشگاه نیویورک اتهامات رضاییان را جدی خواند، هیات تحریریه واشنگتن پست طی مقاله ای واکنش نشان دا. در این مطلب، هیات تحریریه واشنگتن پست، از رژیم ایران به عنوان رژیمی که در آن خارجیان در امان نیستند یاد کرد.

جالب اینجاست که جیسون رضاییان از روزنامه نگاران طرفدار مماشات با رژیم در آمریکا بود. جالب تر از آن توجیه هاله اسفندیاری در مورد مماشات اوباما با رژیم ایران است. او می گوید اگر اوباما مسئله آمریکاییان زندانی را مطرح کند، ممکن است بر ضرر بهبود رابطه میان دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.