گزارش سراسر مغرضانه دیدبان حقوق بشر بر علیه اپوزسیون ایران

اردیبهشت ۲۹, ۱۳۸۴

دیده بان حقوق بشر روز گذشته با انتشار گزارشی در باره سازمان مجاهدین خلق به تکرار مطالبی پرداخت که پیشتر از این توسط وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی مکررا در مجامع بین المللی برای گریز از فشار های همین مجامع حقوق بشری برای نقض گسترده حقوق بشر در ایران، منتشر شده بود.

حزب سبزهای ایران گزارش سراسر مغرضانه دیدبان حقوق بشر بر علیه مجاهدین خلق را محکوم می کند و زمان انتشار این گزارش را بدون ارتباط با فعالیتهای گسترده در کشورهای اروپایی و آمریکا برای خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی نمی داند. لحن یکجانبه گزارش و حملات مغرضانه نویسنده آن به مجاهدین خلق بر اساس مصاحبه های تلفنی با افراد معلوم و یا مجهول الهویه، رد پای عوامل رژیم را در تهیه این گزارش نشان می دهد. این رژیم جمهوری اسلامی است که باید برای نقض فاحش حقوق مردم ایران و برای فعالیتهای تروریستی اش در عراق و در منطقه محکوم شود و پرونده اش به شورای امنیت ملل متحد ارجاع گردد.

حزب سبزهای ایران

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *