برای آزادی ناصر زرافشان بکوشیم

خرداد ۱۸, ۱۳۸۴

خانواده، دوستان و فعالان سیاسی برای آزادی دکتر ناصر زرافشان دست به یک تحصن نامحدود در برابر زندان اوین زدند. خانم هما زرافشان، همسر دکتر زرافشان با اعلام این تحصن خواستار آزادی همسر خود که از بیماری کلیوی در زندان رنج می برد، شد.

حزب سبزهای ایران حمایت کامل خود را از این تحصن و حرکات دیگر در رابطه با آزادی آقای زرافشان اعلام می کند و از هواداران حزب در تهران می خواهد که از هر طریق به این تحصن یاری برسانند.

حزب سبزهای ایران

۱۸ خرداد ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *