هر دو کاندیدا نماینده فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران هستند

تیر ۱, ۱۳۸۴

نمایش انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری رژیم در دور دوم، احمدی نژاد، پاسدار تیر خلاص زن را در برابر رفسنجانی، آخوند دزد و فاسدی که میلیاردها دلار تاکنون توسط خود و خانواده اش به یغما رفته است، قرار داده است. شرکت کنندگان شرمگین در این نمایشات و حامیان رژیم که در دور اول با تحریم یکپارچه مردم روبرو شدند، اکنون همگان را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن فاشیسم، به پشتیبانی از رفسنجانی فرا می خوانند.

حزب سبزهای ایران معتقد است که مردم آگاه ایران در دور دوم این نمایشات همچون مرحله اول آن با تحریم گسترده و عمومی، رژیم را به بن بست و بحران هر چه عمیق تر سوق می دهند. زنگهای خطر برای فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران پس از ۲۶ سال بصدا درآمده است. هر نماینده و کاندیدایی که در راس قوه مجریه رژیم قرار بگیرد، لاجرم فاشیسم مذهبی حاکم را نمایندگی خواهد کرد.

حزب سبزهای ایران

اول تیر ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *