ریاست جمهوری پاسدار احمدی نژاد سرنگونی رژیم را تسریع می کند

تیر ۴, ۱۳۸۴

پیروزی پاسدار احمدی نژاد بر رفسنجانی در دور دوم نمایش انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری رژیم آخوندی پیش از هر چیز نشانگر تحریم گسترده این نمایشات توسط اکثریت قاطع مردم ایران است. برملا شدن رای سازی های فله ای آنهم نه به ادعای اپوزسیون، بلکه توسط وزارت کشور رژیم، دروغ شرکت بیش از ۶۰ درصد در دور اول و ۵۳ درصد در دور دوم را کاملا افشاء می کند.

ماجرای پیروزی پاسدار احمدی نژاد بر هاشمی رفسنجانی صحت نظرات حزب سبزهای ایران مبنی بر روند پاسداریزه شدن کامل رژیم و یکدست شدن حکومت بنیادگرای مذهبی حاکم بر ایران را به اثبات می رساند. رژیم حاکم برای پیشبرد در روند مذاکرات اتمی با غرب و ادامه دخالتهای تروریستی در منطقه و عراق، به تسخیر قوه مجریه احتیاج داشت که اکنون با ریاست جمهوری پاسدار احمدی نژاد، سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه کنترل خود را بر تمامی ارکان نظام تکمیل می کند. دستیابی به سلاحهای هسته ای و مداخلات تروریستی در منطقه، دو بال رژیم پاسداریزه حاکم است که در صورت شکستن هر کدام از آنها، سقوط رژیم امری اجتناب ناپذیر می شود. یکدست شدن رژیم پاسداریزه حاکم نه تنها کمکی به روند سرنگونی نمی کند، بلکه با سخت تر شدن توجیه ارتباط جهان غرب و بسته شدن درهای رحمت اروپا، سرنگونی رژیم را بیش از پیش تسریع خواهد کرد. بدون شک ایجاد همبستگی ملی میان نیروهای اپوزسیون واقعی رژیم، فروپاشی رژیم را نظم داده و آزادی و سبزی، رفاه و آبادانی را در برای مردم ایران به ارمغان خواهد آورد.

حزب سبزهای ایران

۴ تیر ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *