نگاه سبز، برنامه تلوزیونی حزب سبزهای ایران

مرداد ۹, ۱۳۸۴

روزهای یکشنبه به مدت یک ساعت. ۱۰:۳۰ شب به وقت ایران، ۸:۰۰ بعداظهر به وقت اروپا و ۱۱:۰۰ صبح به وقت غرب آمریکا/ ۲:۰۰ بعداظهر به وقت شرق آمریکا.
ایران و اروپا: تل استار ۱۲، آمریکای شمالی: تل استار ۵
اطلاعات ماهواره
Satellite Information

EUROPE AND IRAN TELSTAR 12 ایران و اروپا

FR 12608

SR 19279

POL HOR

FEC 2/3

NORTH AMERICA آمریکای شمالی

TELSTAR 5 AFN TV
FR 12152
SR 20000
POL HOR
FEC 3/4

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *