سرکوب مردم کردستان محکوم است

مرداد ۱۳, ۱۳۸۴

هموطنان آزادیخواه، عوامل سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی در مقابل اعتراض مردم در شهرهای مهاباد، سردشت، سنندج و دیگر شهرهای کردستان، یکبار دیگر در سقز دست به جنایت دیگری زد و تعدادی از هموطنان آزادیخواه را در این شهر بر اثر تیراندازی به قتل رساند.

حزب سبزهای ایران از مبارزات مردم آزادیخواه و تحت ستم کردستان حمایت می کند و از همه آحاد مردم ایران می خواهد که نسبت به جنایات رژیم دیکتاتوری مذهبی در کردستان اعتراض کنند.

حزب سبزهای ایران

۱۳ مرداد ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *