حزب سبزهای ایران آدمربایی عوامل جمهوری اسلامی در عراق را محکوم می کند

مرداد ۲۵, ۱۳۸۴

عوامل رژیم جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۴ دو تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به نامهای حسین پویان و محمدعلی زاهدی را در بغداد ربودند. افراد ربوده شده قانونا تحت حفاظت کنوانسیون چهارم ژنو در می باشند و در صورت انتقال به ایران بدون شک تحت شکنجه و اعدام قرار خواهند گرفت.

حزب سبزهای ایران این عمل جنایتکارانه را محکوم می کند و از تمامی سازمانهای حقوق بشری و احزاب سبز در سراسر جهان درخواست می نماید تا برای نجات جان آقایان پویان و زاهدی، رژیم جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند.

حزب سبزهای ایران

۲۵ مرداد ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *