فراخوان حزب سبزهای ایران برای اعتراض به حضور احمدی نژاد در نیویورک

شهریور ۱۷, ۱۳۸۴

هموطنان آزادیخواه،

رژیم پاسدار-آخوندی جمهوری اسلامی در صدد اعزام احمدی نژاد و هیات همراهش به اجلاس سران سازمان ملل در نیویورک است. ما از همه ایرانیان آزادیخواه و همه آنانیکه برای تغییر رژیم ضد آزادی، ضد محیط زیست و ضد حقوق بشر جمهوری اسلامی تلاش می کنند، دعوت می کنیم تا در روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۸۴ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۵) یکصدا و در کنار یکدیگر به حضور پاسدار تروریست، احمدی نژاد در سازمان ملل اعتراض کنند. حضور هر چه گسترده تر در گردهمایی اعتراضی نیویورک، رژیم بنیادگرای اسلامی حاکم بر ایران را در انظار جهانیان رسواتر می کند و پیام همبستگی ایرانیان بر علیه رژیم جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان می رساند. صحنه اعتراضی نیویورک می تواند نمادی از آغاز همبستگی میان جریانهای اپوزیسون واقعی و ایرانیان مخالف رژیم حاکم بر ایران باشد. در این پروژه همبستگی، اعضاء و هواداران حزب سبزهای ایران در کنار همه هموطنان در نیویورک، حضوری فعال خواهند داشت.

حزب سبزهای ایران

۱۷ شهریور ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *