روز دانشجو را با گسترش اعتراضات علیه رژیم بنیادگرای اسلامی حاکم گرامی بداریم

آذر ۱۵, ۱۳۸۴

دانشجویان مبارز و آگاه:

۱۶ آذر یادآور نیم قرن مبارزات آزادیخواهانه و مترقی دانشجویان برای دستیابی به آزادی، رفاه و پیشرفت مردم ایران است. در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ قندچی، بزرگ نیا و رضوی بر اثر یورش نیروهای مسلح رژیم شاه به دانشگاه تهران جان باختند. از آن پس دانشجویان مبارز، یاد و بزرگداشت این سه آزادیخواه را دستمایه جنبشی والا و مترقی بر علیه ظلم و زور حاکم کرده اند.
دانشجویان مبارز و آگاه سراسر کشور:

دانشجویان دانشگاه تهران در هفته گذشته در آستانه روز دانشجو در اعتراض به انتصاب یک آخوند به نام عباسعلی عمید زنجانی طی حرکتی قهرمانانه با یورش به عوامل رژیم و آخوند مزبور، نشان دادند که جنبش دانشجویی همچنان آماده و هشیار در دفاع از حقوق مردم ایران و در مقابل فاشیسم مذهبی حاکم ایستاده است.

روز دانشجو را با گسترش اعتراضات بر علیه تمامی نمایندگان منتصب رژیم در همه دانشگاهها گرامی بداریم.
حزب سبزهای ایران
۱۵ آذر ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *