از خواستهای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی حمایت می کنیم

دی ۴, ۱۳۸۴

در پی دستگیری آقای منصور اصانلو رئیس هیات مدیره سندیگای شرکت واحد اتوبوسرانی و دو تن دیگر از فعالان این سندیکا، روز یکشنبه ۴ دی ۱۳۸۴ تمامی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی بصورت یکپارچه دست به اعتصاب زدند. عمل شجاعانه کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، سیستم حمل و نقل بحران زده تهران را بحرانی تر و فلج کرد.

حزب سبزهای ایران از اعتراض به حق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که برای آزادی فعالان سندیکای شرکت واحد و همچنین افزایش حقوق و مزایا و حق ایجاد تشکلهای کارگری دست به اعتصاب زده اند حمایت می کند. حزب سبزهای ایران از مجامع بین المللی کارگری و احزاب سبز در کشورهای جهان می خواهد که برای آزادی بلادرنگ فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد، رژیم جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهند.
حزب سبزهای ایران
۴ دی ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *