در مقابل دستگیری و سرکوب اعتصاب کنندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بپاخیزیم

بهمن ۹, ۱۳۸۴

بنابر گزارشات رسیده، در جریان هجوم و سرکوب شدید و گسترده اعتصاب شجاعانه رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در صبح روز شنبه ۸ بهمن ۸۴ در مناطق مختلف تهران توسط قوای انتظامی و بسیجیان دیکتاتوری مذهبی حاکم، صدها تن از شرکت کنندگان در این اعتصاب مضروب و مصدوم گشته و بیش از ۷۰۰ تن از کارکنان و اعتصاب کنندگان شرکت واحد و حامیان آنان در خیابانها بوسیله نیروهای انتظامی تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شده اند. گزارشات حاکی از آنست که ماموران سرکوبگر رژیم مستقیما تحت نظارت و اوامر پاسدار طلایی فرمانده نیروی انتظامی در صحنه همچنین به خانه های اعتصاب کنندگان و حامیان آنان نیز هجوم برده و همسران و فرزندان خردسالشان را با وحشیانه ترین رفتارها، بازداشت کرده اند. بنابر آخرین خبر از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد، از صبح یکشنبه ۹ بهمن کارکنان زندانی شرکت واحد بهمراه دیگر زندانیان سیاسی در اوین و زندانهای دیگر دست به یک اعتصاب غذای جمعی زده اند.

یورش به اعتصاب کنندگان شرکت واحد آغاز تشدید سرکوب دولت پاسدار- آخوندی احمدی نژاد در داخل کشور است که برای نشان دادن موقعیت باصطلاح قدرتمند و مقتدر رژیم به طرف حسابهای خارجی در مذاکرات اتمی صورت می گیرد. ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به همراه پرونده اتمی و زیست محیطی رژیم به شورای امنیت، سیاستی ضروری است که جامعه جهانی می تواند در برابر رژیم ایران به عنوان مرکز بنیادگرایی اسلامی در منطقه اتخاذ کند.

حزب سبزهای ایران بار دیگر از اعتراض به حق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که برای آزادی فعالان سندیکای شرکت واحد و همچنین افزایش حقوق و مزایا و حق ایجاد تشکلهای کارگری دست به اعتصاب زده اند قویا حمایت می کند. حزب سبزهای ایران از همه حامیان خود، جوانان، دانشجویان و کارکنان شرکت نفت و دیگر مراکز صنعتی و ادارات در کشور می خواهد که به پشتیبانی از اعتصابات کارگران آزادیخواه شرکت واحد بشتابند و هم چنین از مجامع بین المللی کارگری و حقوق بشری و احزاب سبز در کشورهای جهان و بخصوص از وزرای خارجه کشورهای عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در نشست روز ۲ فوریه ۲۰۰۶ که برای برخورد با پرونده هسته ای رژیم در لندن تشکیل می شود، می خواهد که برای آزادی بلادرنگ فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد و تمامی زندانیان سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی را شدیدا تحت فشار قرار دهند.
حزب سبزهای ایران
۹ بهمن ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *