پیام سخنگوی حزب سبزهای ایران به مناسبت اجلاس ۱۰ بهمن ۱۳۸۴ وزرای خارجه پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت

بهمن ۱۰, ۱۳۸۴

هموطنان عزیر:

ساعاتی پیش وزرای خارجه پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد برای ارجاع پرونده اتمی رژیم جمهوری اسلامی به شورای امنیت به توافق رسیدند. این تصمیم که به اتفاق آراء و با امضای هر پنج عضو دائمی منجمله چین و روسیه به تصویب رسید، سرنوشت سیاسی کشورمان ایران را به مرحله نوینی ارتقاء داد.

ضمن عرض تبریک به همه هموطنان به مناسبت پیروزی سیاست قاطعیت در مقابل سیاست مماشات از سوی جامعه جهانی و شورای امنیت ملل متحد از سوی حزب سبزهای ایران اعلام می کنم:

۱- رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران از نقطه بدون بازگشت عبور کرد و از هم اکنون به سراشیب سقوط گام نهاد. تنها گزینه رژیم پاسدار- آخوندی حاکم پس از تصمیم کشورهای عضو شورای امنیت؛ متوقف کردن عنی سازی اورانیوم حتی در ظاهر است.دیگر هرگونه عقب نشینی و صرفنظر کردن از خواست غنی سازی اورانیوم به ریزش نیروها، شقه شدن و در نهایت تضعیف هر چه بیشتر رژیم منجر خواهد شد. سعی در فریفتن جامعه جهانی از سوی رژیم به جایی نخواهد رسید و طرف حسابهای رژیم در شورای امنیت را به پیشروی بیشتر تشویق می کند. تا قبل از این تصمیم شاید رژیم می توانست با بند و بستی ساختگی که طرفهای غربی سالهای متمادی با ارائه سیاست مماشات در برابر رژیم قرار می دادند و در مقابل تحت فشار قرار دادن اپوزسیون و دادن امتیازهای ریز و درشت به توافقی موقت برسد، اما اکنون این سیاست مماشات به طور یقین و به طور کامل در عمل به بن بست رسیده است. تصمیم وزرای خارجه کشورهای عضو دائم شورای امنیت مبین سوختن خط مماشات و بی آیندگی کامل رژیم ایران است. اتفاق نظر کشورهای عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان و نماینده اتحادیه اروپا در دوشنبه شب، نشانگر یکپارچگی جامعه جهانی در برابر رژیم ایران بسا بیشتر از هماهنگی جهانی در مقابل رژیم سابق عراق در سه سال قبل است.

۲- به اعتقاد حزب سبزهای ایران سیاست قاطعیت جامعه جهانی باید تا مرحله اخراج رژیم جمهوری اسلامی از سازمان ملل و تحریمهای اقتصادی و نفتی بر علیه مقامات و کمپانیهای اقتصادی و نظامی وابسته به نظام حاکم به پیش رود. در شرایط کنونی بنا بر آمارهای خود رژیم بیش از ۸۰ درصد از مردم در زیر خط فقر اقتصادی زندگی می کنند. بدون شک اعمال تحریمهای اقتصادی شرایط را سختتر میکند اما بسته شدن شریانهای حیاتی مافیای اقتصادی و مالی رژیم بر سیاست گسترش تروریسم رژیم که یکی از ستونهای اصلی دیکتاتوری مذهبی حاکم است، ضربه می زند و بنابراین در نهایت به نفع مردم ایران خواهد بود.

۳- به اعتقاد حزب سبزهای ایران، حمله نظامی خارجی به خاک ایران بر علیه منافع ملی و مصالح مردم ایران است. در مقابل، جامعه جهانی با حمایت از اپوزسیون واقعی رژیم و برداشتن فشار از روی آن که معالا به همبستگی میان نیروهای اپوزسیون و اقشار مختلف جامعه راه می برد، روند تغییر دمکراتیک و مردمی جامعه را به جلو سوق می دهد. حزب سبزهای ایران از سازمان ملل و اعضای شورای امنیت می خواهد که علاوه بر پرونده اتمی، پرونده نقض حقوق بشر و تخریب محیط زیست رژیم را نیز در شورای امنیت بررسی کنند.
کیوان کابلی
۱۰ بهمن ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *