برای نجات جان ولی الله فیض مهدوی بکوشیم

فروردین ۱۵, ۱۳۸۵

بنابر گزارش های رسیده آقای ولی الله فیض مهدوی از هواداران سازمان مجاهدین خلق در معرض اعدام قرار گرفته است. رژیم جمهوری اسلامی در ادامه افزایش نقض حقوق بشر، در روز ۴ فروردین ۱۳۸۵ حکم اعدام آقای مهدوی را به وی ابلاغ کرده است. همچنین خانواده های زندانیان سیاسی مجاهدین اعلام کردند که زندانیان سیاسی دیگر از جمله سعید ماسوری، غلامحسین کلبی، خالد حردانی، فرهنگ پور منصور، شهرام پور منصور و علیرضا کرمی خیر آبادی نیز در معرض اعدام قرار دارند.

حزب سبزهای ایران از همه وجدانهای آگاه و تمامی احزاب سبز و مجامع حقوق بشری در سراسر جهان می خواهد که با تلاشهای خود مانع اعدام زندانیان سیاسی در ایران شوند.
حزب سبزهای ایران
۱۵ فروردین ۱۳۸۵

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *