تلاشها را برای نجات فرزاد کمانگر افزایش دهیم

خرداد ۱۶, ۱۳۸۷

گزارشهای رسیده حاکی از آنست که مراحل بررسی فرجام حکم اعدام فرزاد کمانگر، مراحل پایانی خود را طی می کند. تاکنون مجامع حقوق بشری، شخصیت ها و سازمانهای ایرانی و غیر ایرانی در حد توان خود برای توقف حکم اعدام فرزاد کمانگر کوشیده اند اما رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم همچنان در برابر خواست داخلی و بین امللی برای آزادی معلم کرد سکوت کرده است.

حزب سبزهای ایران از کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و همچنین از تمامی احزاب سبز در سراسر جهان می خواهد که فشارها را بر رژیم جمهوری اسلامی افزایش دهند. فرزاد کمانگر به همراه علی حیدریان و فرهاد وکیلی در زندان و تحت بدترین شرایط ممکن بسر می برند. برای آزادی آنان از هر طریق ممکن بکوشیم.

حزب سبزهای ایران

۱۶ خرداد ۱۳۸۷

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *