سوء استفاده اتمی جمهوری اسلامی از وقایع گرجستان

شهریور ۹, ۱۳۸۷

رئیس کمپانی روسی “اتمز تروی اکسپورت” روز یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۷ وارد تهران خواهد شد. شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران روز شنبه ۹ شهریور اعلام کرد که آقای لئونید رژنیکوف روز ۱۱ شهریور با هیاتی از جانب مسکو از تاسیات اتمی بوشهر دیدار خواهد کرد. کمپانی مزبور اصلی ترین مقاطعه کار برای راه اندازی نیروگاه بوشهر است.

حزب سبزهای ایران توجه جامعه جهانی، آژانس بین المللی انرژی اتمی، و احزاب سبز در سراسر جهان را به سوء استفاده رژیم حاکم بر ایران از وضعیت موجود در گرجستان جلب می کند. مقامات جمهوری اسلامی، از جمله احمد نژاد، پس از حمله ارتش روسیه و اشغال گرجستان، حمایت خود را از روسیه اعلام کرده اند. حکومت تهران در رویای اختلاف در شورای امنیت و عدم ممانعت برای دسترسی به تسلیحات هسته ای از طریق افزودن سانتریفیوژ و غنی سازی اورانیوم به موازات تکنولوژ لیزری و استفاده از پلوتونیوم، همبستگی خود را با روسیه در آسیای مرکزی اعلام می کند. جمهوری اسلامی در انزوای شدید کنونی که حتی برای سفر رئیس جمهورش دست تکدی به سوی دولتهای دیگر دراز می کند، بازگشت به فضای دوران جنگ سرد را آرزو می کند.

حزب سبزهای ایران

 شهریور ۹, ۱۳۸۷

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *