شانزدهم آذر، روز دانشجو را هر چه باشکوهتر برگزار کنیم

آذر ۱۴, ۱۳۸۷

شانزدهم آذر یادآور بیش از نیم قرن مبارزات آزادیخواهانه و مترقی دانشجویان برای دستیابی به آزادی، رفاه و پیشرفت مردم ایران است. در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ فندچی، بزرگ نیا و رضوی بر اثر یورش نیروهای مسلح رژیم شاه به دانشگاه تهران جان باختند. از آن پس دانشجویان مبارز، یاد و بزرگداشت این سه دانشجوی آزادیخواه را دستمایه جنبشی والا و مترقی بر علیه ظلم و زور کرده اند.

دانشجویان مبارز ایران امسال در آستانه ۱۶ آذر اعتراضات خود را بر علیه سیستم سرکوب رژیم در دانشگاههای مختلف در سراسر کشور آغاز کرده اند. دانشگاههای پلی تکنیک تهران، بوعلی سینای همدان و تربیت معلم تبریز از جمله مکانهای اعتراض دانشجویان مبارز بوده است.

حزب سبزهای ایران از همه دانشجویان آزادیخواه در سراسر کشور می خواهد که در روز ۱۶ آذر با گسترش تظاهرات، تحص و اعتراضات خود، در این روز تاریخی، تمامیت رژیم جمهوری اسلامی را به لرزه بیاندازند.

حزب سبزهای ایران
۱۴ آذر ۱۳۸۷
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *