رامین مولایی، فیلمساز و فیلمبردار برجسته ایران درگذشت

بهمن ۸, ۱۳۸۷

 

با کمال تاسف مطلع شدیم که ساعاتی پیش رامین مولایی، یکی از بزرگترین هنرمندان کشورمان بدرود حیات گفت. رامین مولایی علاوه بر کارنامه هنری ارزنده خود، کوله باری از مبارزه و مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت. با درگذشت مولایی، حزب سبزهای ایران یکی از نزدیکترین دوستان خود را از دست داد.

طی هفته گذشته رامین مولایی تحت فشارهای شدید عوامل جمهوری اسلامی در شهر برلین که از وی به خاطر درج یک مطلب از سایت سبزهای ایران، به دادگاه شکایت کرده بودند، قرار داشت.

حزب سبزهای ایران درگذشت هنرمند والا، رامین مولایی که در مخالفت و مبارزه علیه جمهوری اسلامی، هرگز کوتاه نیامد را به خانواده وی و جامعه هنری ایران تسلیت می گوید.

حزب سبزهای ایران

۸ بهمن ۱۳۸۷

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *