به مناسبت خروج نام مجاهدین خلق از لیست تروریستی اتحادیه اروپا

بهمن ۸, ۱۳۸۷

سرانجام پس از یک مبارزه پیگیرانه حقوقی شش ساله، نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی اتحادیه اروپا خارج شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل به تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۰۹ به رای دادگاه اروپا مبنی بر خروج مجاهدین از لیست کذایی گردن گذاشتند. بدون شک این واقعه مهم ضربه ای مهلک بر رژیم حاکم بر ایران است.

حزب سبزهای ایران به تمام کسانی که طی این سالها در مبارزه ای بی وقفه برای برداشتن فشار از روی اصلی ترین نیروی اپوزسیون ایران کوشیدند، تبریک می گوید. اکنون زمان آن است که تلاشها در جهت فشار هر چه بیشتر بر روی رژیم تروریستی جمهوری اسلامی سازماندهی شود.

حزب سبزهای ایران
۸ بهمن ۱۳۸۷
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *