حزب سبزهای ایران نمایش انتخاباتی فاشیسم مذهبی را تحریم می کند

خرداد ۵, ۱۳۸۸

نمایش انتخابات دهمین رئیس جمهور اسلامی در حالی برگزار می شود که رژیم حاکم بر ایران گرفتار در بحرانهای عمیق سیاسی اقتصادی، باید جوابگوی مردم ایران و جهان متمدن در رابطه با برنامه هسته ای باشد. سیاست خریدن وقت و دستیابی به بمب اتم، اکنون با بسته شدن راههای مانور رژیم تهران، سران رژیم را به افزایش نقض حقوق بشر در داخل و همزمان گرم کردن تنور نمایش انتخاباتی واداشته است. بازی اصلاحات که با خاتمی آغاز شده بود، اکنون با شکلکهای شیخ کروبی و نخست وزیر سابق جنایتکار خط امامی، به صورت نمایشی مضحک در دیده همگان به سخره گرفته می شود. در مقابل ، اعمال و حرکات “دکتر” احمدی نژاد و “دکتر” محسن رضایی در دفاع از آرمان اصولگرایان بر جنبه طنزآمیز این نمایش افزوده است.

حامیان رژیم در خارج از کشور از توده ای و کانون توحید لندن و بنیاد ایمان لس آنجلس ولابی های رنگارنگ در برلین و واشنگتن و غیره گرفته تا باصطلاح ژورنالیستها، کمدین ها، باصطلاح محققین در دانشگاهها و حتی حزب سبز اسلامی با توجه به کسادی نمایش دهمین دوره انتخاب رئیس جمهور مورد تایید ولی فقیه، اکنون بیشتر بر طبل بازار گرمی برای کاندیداهای مورد نظر رژیم می کوبند. عرصه آنقدر به رژیم و کاندیداهای ریاست جمهوری اش تنگ شده است که استفاده از نام سبز برای هر دو باند رقیب به عنوان راهی برای جلب توجه مردم مبدل گشته است. سوء استفاده موسوی خط امامی از رنگ و نام سبز و در مقابل، اطلاعیه مجعولی که در آن حزب سبز حمایت خود را از فرمانده سابق سپاه پاسداران اعلام می کند، نشانگر دست و پا زندن های کاندیداها در صعود اجتناب ناپذیر احمدی نژاد به عنوان دهمین رئیس جمهور در این برهه کشاکش برنامه اتمی رژیم است. رژیم به خوبی می داند که پس از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تمامی بهانه های خود را برای تعویق در عقب نشینی در برابر جامعه جهانی از دست داده است. اکنون سپاه پاسداران و احمدی نژاد با ادامه اصرار در طی کردن مسیر اتمی، برای به دست آوردن امتیازات بیشتر برای مواجه با رویارویی نهایی با غرب، جناح مغلوب رژیم را به عقب می رانند. در جایی که کاسترو و چاوز دست اوباما را به گرمی می فشارند، خامنه ای و احمدی نژاد و سپاه می دانند که ذره ای عقب نشینی در برنامه هسته ای تار و پود فاشیسم مذهبی را به باد خواهد داد.

حزب سبزهای ایران تلاشهای مذبوحانه همه آنانیکه سعی در گرم کردن بازی رژیم بی آینده حاکم بر ایران را دارند، محکوم می کند. بدون شک دوران خریدن وقت با استفاده از حلیه مذاکره برای مذاکره و بازی کردن نقش قربانی و مظلوم در برابر جنگ طلبی غرب به سر آمده است. در سال ۱۳۸۸ فاشیسم مذهبی باید پاسخ صریح خود به اعتراض جهانی و نارضایتی ایرانیان در رابطه با دستیابی به بمب اتمی را ارائه دهد.

حزب سبزهای ایران
۵ خرداد ۱۳۸۸
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *