با گسترش اعتراضات در روز تاریخی ۱۸ تیر فاشیسم مذهبی را به زانو درآوریم

تیر ۱۷, ۱۳۸۸

روز ۱۸ تیر یادآور قیام قهرمانانه دانشجویان و آزادیخواهانی است که برای رسیدن به آزادی و دمکراسی در معرض شکنجه، زندان و اعدام قرار گرفتند.

اکنون در سالگرد آن روز تاریخی، جامعه ما یکی از حساسترین دوران تاریخ حیات خود را پشت سر می گذارد. جوانان، زنان و مردم غیور و آزادیخواه به خیابان آمده اند تا پوزه فاشیسم مذهبی حاکم را به خاک مالیده و آزادی را برای ایران و ایرانی به ارمغان بیاورند.

حزب سبزهای ایران از تمامی اعضاء، هواداران و آزادیخواهان دعوت می کند تا در روز ۱۸ تیر به رود خروشان ملت بپیوندند و حماسه دیگری در تهران و همه شهرهای میهنمان بیافرینند.

حزب سبزهای ایران

۱۷ تیر ۱۳۸۸

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *