Month: اسفند ۱۳۹۴

آزمایش موشکی- اختلاف روسیه و رژیم – بابک زنجانی- واعظ طبسی

روسیه اعلام کرده است که ارسال موشکهای اس-۳۰۰ به رژیم ایران را لغو خواهد کرد
آزمایش موشکی جمهوری اسلامی در این هفته بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان را از پیامدهای برجام نگران کرده است
آیا افزوده شدن بر تعداد نمایندگان زن در مجلس رژیم نشان بهبودی شرایط زنان در ایران خواهد بود؟
واعظ طبسی که بر امپراطوری آستان قدس رضوی تکیه زده بود، مرد

انتخابات در ایران، آتش بس در سوریه

فکر می کنم میزان مشارکت چیزی در حدود ۳۰ یا ۳۵ درصد بوده که البته بخش اعظم آن آمده بودند که مثلا کاندیداهای جناح خامنه ای را شکست دهند. این البته تخمین است و همانطور که گفتم مشکل است در رژیمی که هیچ آمار و ارقام واقعی نه نتها وجود ندارد بلکه سراسر دورغ و تحمیق و دوز وکلک است، بشود با قاطعیت گفت که میزان مشارکت مردم در انتخابات تا چه اندازه بوده است.