Month: شهریور ۱۳۹۴

قتل شاهرخ زمانی، جنایتی دیگر در دولت تدبیر

شاهرخ زمانی چندین بار در گذشته توسط رژیم دستگیر و زندانی شده بود ولی هرگز دست از اعتراض و مبارزه با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران برنمی داشت. او از جمله زندانیانی بود که برخلاف افراد خودی که باصطلاح اصلاح طلب نامیده می شوند هرگز اجازه دیدار با خانواده در بیرون را نداشت و هرگز به مرخصی نرفت.

خانم شعله رئوفی قربانی لباس شخصی های رژیم یا اتصال برق

پزشکی قانونی و مقامات انتظامی محل، علت حادثه را اتصال برق گزارش کرده اند اما شواهد همه حکایت از دست داشتن عوامل جنایتکار رژیم در این حادثه هولناک دارد. در جریان آتش سوزی محل نگهداری از گربه ها در اشتهارد در روز ۷ شهریور، خانم شعله رئوفی فوت نمود و مرکز ذکر شده به طور کامل طعمه حریق گشت. همه حیوانات موجود در این محل نیز بر اثر خفگی و آتش سوزی تلف شدند.

آیا معامله هسته ای به صلح و گشایش در رژیم خواهد انجامید؟

سخن سیاسی روز خطاب به موافقان معامله هسته ای، در حالیکه موافقان و مخالفان معامله هسته ای با رژیم ایران در واشنگتن فعالیتهای خود را برای تاثیر گذاری بر کنگره آمریکا افزایش می دهند، فعالیتهای کاخ سفید و لابی رژیم ایران…