Category: سخن سياسي روز

برژینسکی و بمب ایرانی

رژیم اسلامی جنایت دیگری مرتکب شد. خبرگزاری رژیم از اعدام زهرا بهرامی، یک هلندی ایرانی تبار خبر دادرژیم حاکم بر ایران در سراشیب سقوط بی دنده و ترمز در حال فرو رفتن است و برای کند کردن این مسیر هر روزه دست به اعدامهای فردی و جمعی می زند.

نتایج مثبت انتخابات مجلس هشتم

نمایش انتخاباتی مجلس هشتم رژیم در حالی برگزار شد که تعدادی از لابیست های رژیم در داخل و خارج کشور تحت عناوین گوناگون چشم به راهیابی دسته هایی از درون رژیم که باصطلاح اصلاح طلب خوانده می شوند، به مجلس رژیم دوخته بودند. تحریم مردمی آنچنان واضح و نتیجه نهایی آنچنان مضحک بود که علی رغم ادعای رژیم مبنی بر شرکت گسترده مردم در نمایش پاسدار- آخوندی، اتحادیه اروپا برای نخستین بار مجبور شد که انتخابات رژیم را محکوم کند.