برنامه حزب سبزهای ایران

حزب سبزهای ایران یک حزب سیاسی اجتماعی است که در دفاع از محیط زیست سراسر ایران، از خاک و جنگل و آب و هوا گرفته تا افشاء و جلوگیری از تهیه سلاحهای اتمی و میکربی و شمیایی در ایران بوجود آمده است.

حزب سبزهای ایران علاوه بر مسائل اکولوژیکی و زیست محیطی، به نوع و سیستم سیاسی اقتصادی ایران نیز توجه اکید دارد. با توجه به سیر تاریخ معاصر ایران حزب سبزهای ایران معتقد است که شکل گیری و مداخله یک حزب سبز ایرانی در شرایط کنونی که نابودی محیط زیست ایران با سرعت هر چه تمامتر به پیش میرود، از ضروریات جامعه و صحنه سیاسی ایران است. بنابراین پر شدن این خلاء توسط حزب سبزهای ایران در بهبود زندگی انسان ایرانی در آینده نقش بسزایی خواهد داشت. رئوس نظرات و مبانی اعتقادی حزب سبزهای ایران به شرح زیر است:

ده نکته زیست محیطی

 1. نابودی جنگلها: حزب سبزهای ایران نابودی جنگلها که با سرعت بسیار زیادی همراه با فرسایش خاک، پیشروی کویر و بیابانها در سراسر ارض ایران در حال گسترش است را فاجعه بزرگی برای تمامی مردم ایران تلقی کرده و برای متوقف کردن این ضایعه بزرگ طبیعی در ایران از هیچ کوششی فروگذار نمیکند.
 2. آلودگی آبهای آشامیدنی: حزب سبزهای ایران آلودگی آبهای آشامیدنی و غیر آشامیدنی را بسیار مهم و حیاتی ارزیابی می کند. در صورت عدم پیشگیری و ایجاد برنامه های اصولی و زیست محیطی اکثریت شهروندان ایران در معرض شیوع بیماری های مزمن و خطرناک میکریی قرار خواهند گرفت.
 3. آلودگی هوا: هوای قابل تنفس در شهرهای بزرگ ایران به نحو وحشتناکی آلوده است. ساکنان شهرهای بزرگ از اولیه ترین حق حیات یعنی تنفس هوای پاک بی بهره اند. این آلودگی به حدی است که مرگ و میر انسانها در شهرهای بزرگ ایران بر اثر این پدیده ضد محیطی یعنی آلودگی مصنوعی هوا رو به افزایش است. حزب سبزهای ایران برای ایجاد برنامه های صحیح زیست محیطی و کنترل میزان آلودگی هوا توسط خودروها و صنایع خواهد کوشید.
 4. منابع طبیعی: حزب سبزهای ایران به مصرف نامحدود منابع طبیعی ایران به هر بهانه ای معترض است.
 5. متوقف کردن تسلیحات اتمی: متوقف کردن هر چه سریعتر برنامه های اتمی، ( اعم از تسلیحاتی و راکتورهای اتمی باصطلاح تولید انرژی) دستیابی و تولید انبوه سلاحهای شیمیایی-میکربی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران از خواستهای حزب سبزهای ایران است. فشار بر روی کشورهای صادر کننده تکنولوژی اتمی از طریق افشاگری مستمر در سطح جهانی از برنامه های عملی حزب سبزهای ایران است.
 6. کاهش استفاده از انرژی فسیلی: کاهش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی استفاده از انرژی قابل دوباره استفاده شدن که هم اکنون در اروپا بکار می رود، بسیار ضروری است. در این راستا سرمایه گذاری و ایجاد شبکه های حمل و نقل عمومی با سوختهای کم ضررتر در اولویت قرار می گیرد. همچنین سیستم گسترده بازیافت ( Recycle ) ایجاد و شهروندان برای انجام دادن عمل بازیافت برای مواد بازیافتی تشویق شوند.
 7. ممنوع کردن استفاده از هورمونها و مواد شیمیایی: ممنوع کردن استفاده از هورمونهای گوناگون در رشد سریع دامها و ممنوعیت استفاده از مواد شیمیایی خطرناک برای مقابله با آفات گیاهی از خواستهای حزب سبزهای ایران است.
 8. شکار حیوانات وحشی: شکار حیوانات وحشی که در بیشتر موارد نسل آنان در حال انقراض است باید تحت کنترل قرار گیرد.
 9. گزارشهای سالیانه صنایع: صنایع، اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی باید توسط گزارشهای سالیانه خود نشان دهند که حداقل های زیست محیطی را رعایت می کنند. بازدیدهای گاه و بی کاه بازرسان محیط زیست امری الزامی خواهد بود.
 10. دسترسی به گزارشهای زیست محیطی : همه شهروندان باید در هر زمانی که اراده کنند به گزارشهای واقعی، آمار، ارقام، پیشرفت و پسرفت مسائل زیست محیطی دسترسی داشته باشند.

مسائل اقتصادی

 1. عدالت اجتماعی: اقتصاد مورد نظر حزب سبزهای ایران بر اساس عدالت اجتماعی استوار است. این اقتصاد، اقتصادی خود کفا است که بر مبنای تقویت اقتصاد منطقه ای، استانی و محلی رشد می یابد.
 2. اقتصاد سیاسی: روشها و مدلهای اقتصادی مورد نظر حزب سبزهای ایران نه بر اساس بازار آزاد و نه بر اساس اقتصاد کنترل شده توسط دولت تعریف می شود. هر دوی این مدلها بر اساس گسترش بی رویه و نامحدود متکی است. به نظر حزب سبزهای ایران روش اقتصادی جدیدی باید بوجود آید و به محک تجربه گذاشته شود که بر مبنای ضروریات زیست محیطی به رفاه اجتماعی توجه اساسی داشته باشد. تجربه مدلهای اقتصادی غرب نشان داده که کمپانی ها و شرکتهای بزرگ در جهت ایجاد سود و جمع آوری هر چه بیشتر سرمایه از تخریب کنندگان اصلی محیط زیست هستند. در ایران شرایط رشد اقتصادی هنوز بسیار مادون مدلهای اقتصاد غریی است. در ایران رژیمی مادون تاریخی حاکمیت دارد و علاوه بر کسب ثروت و منافع خود، با ندانم کاری ها و از دیدگاهی کاملا ارتجاعی دست به تخریب محیط زیست انسانی می زند.
 3. رشد بی رویه جمعیت: جلوگیری از انفجار جمعیت یکی از ضروری ترین اقدامات است که باید صورت پذیرد. رشد بی رویه جمعیت در ایران طی سالهای اخیر زنگهای خطرات اقتصادی و زیست محیطی را یه صدا در آورده است. به اعتقاد حزب سبزهای ایران جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت در ایران از طریق آموزش وسیع همگانی و دیگر راههای متداول در کشورهای دیگر امکان پذیر است.
 4. توسعه و محیط زیست: توسعه اقتصادی باید بر اساس روشهایی صورت گیرد که در آن محیط زیست لطمه نبیند. پیشرط هر گونه توسعه پایدار، برقراری دمکراسی و نهادینه شدن آن در جامعه است

سیزده نکته در مورد دمکراسی و آزادیهای اجتماعی و سیاسی

 1. حق اعتراض به تخریب محیط زیست: هر فرد ایرانی حق دارد که در محیطی سالم زندگی کند. هر فرد مسئولیت حفاظت از محیط زیست برای نسل حاضر و نسل آینده را دارا می باشد. هر کسی حق دارد در مقابل نابودی محیط زیست اعتراض و ایستادگی کند.
 2. حقوق شهروندی: همه افراد دارای حقوق شهروندی هستند و لذا در برابر قانون صرفنظر از جنس، نژاد، ملیت، دین و مذهب و کیش برابر می باشند.
 3. آزادی ادیان و مذاهب: بهاییان، یهودیان، سنی مذهبان و بسیاری دیگر از پیروان ادیان دیگر  پس از انقلاب تحت فشارهای وحشتناک جمهوری اسلامی قرار داشته اند.  جمهوری اسلامی از سیاست ضد یهودیت و ضد اسرائیلی به دفعات برای سرکوب در داخل و ماجراجویی های منطقه استفاده کرده است. دولت دمکراتیک پس از جمهوری اسلامی نه تنها با هیچیک از مذاهب مخالف نخواهد بود، بلکه با تمام کشورهای منطقه و جهان بر اساس حقوق و احترام متقابل روابط دوستانه خواهد داشت.
 4. جدایی دین از دولت: جدایی کامل دین و مذهب از دولت برای جامعه ضروری و حیاتی است.
 5. حق تشکلهای کارگری: حق ایجاد تشکلهای کارگری مانند اتحادیه، سندیکا و شوراها باید به رسمیت شناخته شود.
 6. حق تشکلهای صنفی و اجتماعی: حق ایجاد تشکلهای دانشجویی، معلمان، دانش آموزان، کشاورزان، اصناف و پیشه وران و کسبه باید به رسمیت شناخته شود.
 7. تمرکز زدایی دولتی: تمرکز زدایی قدرت سیاسی دولتی از طریق شوراهای محلی و دیگر نهادهای اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
 8. خدمت وظیفه داوطلبانه: خدمت وظیفه اجباری باید لغو شود و هر فردی حق دارد که در صورت عدم تمایل به خدمت از این کار سر باز زند. وظایف و مسئولیتهای سربازان که صرف خدمات داخلی می شود، باید به عهده ارگانهای داوطلب بوجود آمده توسط دولت و با پرداخت دستمزد مناسب واگذار شود.
 9. حق درخواست رفراندم: شهروندان حق دارند برای برگزاری رفراندم عمومی در هر مورد، پس از آنکه تعدادشان به حد نصاب معینی رسید، درخواست دهند.
 10. حقوق بشر: حقوق بشرباید برای تمامی شهروندان به یکسان تضمین شود. از اینرو مجازات اعدام که با اولیه ترین حقوق انسانی مغایرت دارد، باید ممنوع شود. شکنجه تحت هر عنوان و هر نام و بهانه ای باید غیر قانونی اعلام گردد. آزادی بیان، گفتار، نوشتار، فیلم، ماهواره، اینترنت، اندیشه، مذهب و ایدئولوژی، بی هیچ قید و شرطی در هر مورد و هر موضوعی توسط هر دولت صرفنظر از عقاید این یا آن حزب یا فرد باید مورد احترام واقع شود.
 11. حقوق همجنسگرایان و دگرباشان: حقوق همجنسگرایان، منجمله حق ازدواج، باید همچون دیگر شهروندان به طور کامل به رسمیت شناخته شده و تامین گردد. هیچ شهروندی نه تنها به جرم همجنسگرایی و دگر باشی، مورد تعقیب قانونی و اجحاف قرار نمیگیرد، بلکه در برگزاری رژه غرور سالیانه مورد حمایت دولت نیز قرار می گیرد.
 12. بهداشت و آموزش و پرورش: بهداشت و آموزش و پرورش به عنوان بخشی از سیستم رفاه اجتماعی باید رایگان باشد.
 13. حقوق پناهندگی: حقوق پناهندگی برای تمامی اتباع خارجی در ایران باید تضمین شود. خارجیانی که در ایران به هر دلیلی پناهنده می شوند، باید از حقوق کامل یک شهروند ایرانی برخوردار شوند.

زنان

زنان در طول تاریخ معاصر ایران تحت فشارها و تضییقات سنتی، مذهبی و اقتصادی دو چندان نسبت به مردان قرار داشته اند. از ینرو حزب سبزهای ایران معتقد است که برای ایجاد شرایط برابر برای زنان در مقابل مردان:

 1. لغو تبعیضات: تمامی قوانین، سنتها و تبعیضات جنسی تحت هر نام، شکل، قومی یا مذهبی، اقتصادی یا سیاسی بر علیه زنان باید ملغا شود.
 2. تبعیض مثبت: حضور زنان در تمامی گستره های اجتماعی از طریق تبعیض مثبت باید تضمین شود.
 3. فمینیسم: از ایجاد و گسترش و سازمانیابی جنبشهای فمینیستی و حرکتهای مستقل زنان حمایت بعمل آید.
 4. حق سقط جنین: زنان مسئوم تصمیم گیری در مورد بدن خویش هستند، بنابراین حق سقط جنین برای زنان آزاد است. هیچ زنی برای عمل سقط جنین نباید مورد تعقیب قانونی قرار گیرد و دادگاهی شود. به عقیده حزب سبزهای ایران، علیرغم حق طبیعی زنان برای سقط جنین، دولت باید برنامه های آموزشی برای جلوگیری از این عمل را بوجود آورد و همجنین با ایجاد امکانات برای نگهداری و پرورش فرزندان ناخواسته، زنان را به عدم سقط جنین تشویق نماید.

نوع سیستم حکومت

به اعتقاد حزب سبزهای ایران مردم ایران تصمیم گیرنده نهایی در مورد سرنوشت خود هستند. بنابراین، مردم ایران از طریق انتخابات آزاد مجلس مؤسسان در مورد کارکرد شکل و نوع سیستم جمهوری‌ در آینده تصمیم می‌گیرند. پس از آن نیز رای اکثریت مردم با مکانیسمهای در نظر گرفته شده برای اقلیتهای گوناگون ملیتی، مذهبی، نژادی و جنسی که بصورت کاملا آزاد در راْی گیری شرکت می‌کنند، تعیین کننده افراد مناسب برای هدایت سیستمی که پیشتر انتخاب کرده اند و دارای دوره‌ محدود است، ملاک اصلی خواهد بود.

حزب سبزهای ایران عمیقا معتقد است که در حال حاضر رژیم جمهوری اسلامی در کلیت آن و با تمام دسته بندی ها و جناحهای داخلیش ظرفیت هیچیک از موارد ذکر شده بالا را ندارد و هر گونه تغییر و تحول در مسائل زیست محیطی، اقتصادی، رفاه عمومی، دمکراسی و آزادیهای فردی و حقوق بشر مستلزم تغییر کلیت رژیم جمهوری اسلامی است.