گزارش حزب سبزهای ایران از اعتراض مردم زنجان به آلودگی های زیست محیطی

مرداد ۲۹, ۱۳۹۲

zanjanYoutube

دو تظاهرات اعتراضی مردم زنجان در تاریخ ۲۰ و ۲۵ مرداد ماه سال جاری در زنجان یکی از بیسابقه ترین اعتراضات زیست محیطی به لحاظ گستردگی و مشارکت مردم در طول سالهای گذشته بود. نیروهای سرکوبگر رژیم تظاهرات دوم مردم را سرکوب و تعداد نامعلومی را دستگیر کردند. در این گزارش تصویری، واقعه زنجان و تاثیرات مرگبار وجود سرب در محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرد.

Share Button

2 Responses to گزارش حزب سبزهای ایران از اعتراض مردم زنجان به آلودگی های زیست محیطی

 1. مرداد ۲۹, ۱۳۹۲ at ۵:۱۱ ب.ظ

  DOROOD WA BINEHAAYAT DOROOD BAR TEMAAMI MOBAAREZAAN WA HAMWTNAAN BANYAADIN O RISHEHEI …

  MARG BAR ASL TAAJ O TAKHT E WELAAYAT FAGHIH O WAGHIH , MARG BAR KHAAMENHEI , MARG BAR ROHAANI , LANAT BAR KHOMEINI WA NEZAAMASH AZ AN BAALA TA BEH AN P[AAEIN BA TEMAAMI DASTEJAAT O JENAAHAAYESHAAN DAR DEROON WA BEROON MARZEHA …

  DOROOD

 2. arman
  مرداد ۲۹, ۱۳۹۲ at ۶:۰۸ ب.ظ

  dorood bar hezbe sabzhaye iran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *