چهارشنبه سوری را هر چه باشکوه تر برگزار کنیم

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

مراسم چهارشنبه سوری امسال ویژکی خاصی دارد. پس از قیامهای شکوهمند زنان و مردان قهرمان ایران در دی و بهمن ماه امسال، در حالی به پیشواز نوروز می رویم که جنبش آزادیخواهانه مردم بر علیه دیکتاتوری اسلامی حاکم در اوج خود قرار دارد. جمهوری اسلامی در وحشت از  مراسم سنتی چهارشنبه سوری، هفته هاست که در تلاش برای کمرنگ جلوه دادن این آیین باستانی، به صدور اطلاعیه گوناگون با نام اقشار مختلف مردم مانند دانشجویان، کسبه و غیره روی آورده است.

جا دارد که جوانان ایران زمین، مراسم زیبای چهارشنبه سوری امسال را همچون آتشی سوزاننده به جان تمامی دستگاه سرکوب رژیم فاشیسم مذهبی حاکم ریخته و جواب دندان شکنی به حاکمان خونریز بدهند.

Share Button

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *