پیام قتل هاله سحابی عدم اصلاح پذیری فاشیسم مذهبی است

خرداد ۱۱, ۱۳۹۰

halehSرژیم جمهوری اسلامی در تازه ترین جنایت خود هاله سحابی را در کمال بی رحمی در مراسم تشیع جنازه پدرش به قتل رساند. این جنایت هولناک و ضرب و شتم افراد حاضر در مراسم از سوی نیروی انتظامی و اوباش اطلاعات و بسیج برگ دیگری از شقاوت رژیم بر تاریخ سراسر جنایت و سرکوب و کشتار مردم ایران در سی سال گذشته افزود.

حزب سبزهای ایران این عمل جنایتکارانه را محکوم می کند و به تمامی آنانیکه طی چند دهه گذشته نگاهشان به اصلاحات رژیم بوده است، توصیه می کند که چشمانشان را بگشایند و واقعیت فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را ببینند. جالب اینجاست که باند اصلاح طلبان قلابی در حرکت اخیر خود برای باز پس گرفتن موقعیت خود نزد ولی فقیه در جدالهای باند حاکم، به چاپلوسی نزد خامنه ای رفته است. ماهیت جمهوری اسلامی همین نوع برخورد با خانواده سحابی است.

حزب سبزهای ایران

۱۱ خرداد ۱۳۹۰

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *