پیام حزب سبزهای ایران به کنگره ایرانیان مقیم آلمان در برلین

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۸۴

این پیام توسط دکتر کاظم موسوی زاده در کنگره ایرانیان مقیم آلمان در برلین قرائت شد

دوستان، هموطنان آزادیخواه، خانمها و آقایان:

از سوی حزب سبزهای ایران برگزاری موفقیت آمیز این کنگره را تبریک می گویم. در شرایطی که اتحادیه اروپا بخاطر ضعف مفرط اقتصادی، بهای فزاینده نفت و منافع خود در حال باج دهی به رژیم بنیادگرای مذهبی حاکم بر ایران است، برگزاری این کنگره می تواند قدمی در جهت بیدار کردن محافل مترقی و افکار عمومی مردم آلمان باشد. بدون شک دولت آلمان و شخص یوشکا فیشر و حزب سبزهای آلمان بیشترین مسئولیت را در ادامه سیاست مماشات اتحادیه اروپا و باج دهی به آخوندهای حاکم بر ایران دارند. سیاستی که دست فاشیستهای مذهبی در تهران را در نقض اولیه ترین حقوق انسانی مردم ایران، دست یابی به تسلیحات هسته ای و تاخت و تاز گشتاپوهای وزارت اطلاعات رژیم در خاک اروپا را باز گذاشته است. ادامه اصرار چنین سیاستی از سوی یک حزب سبز در موضع مسئولیت امور خارجه آلمان شرم آور و خنثی کننده زحمات فعالان مترقی و انساندوست در حزب سبزهای آلمان است.

اکنون نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای مردم خاور میانه و همه جهانیان خطر بنیادگرایی اسلامی به اثبات رسیده است. ثبات، صلح و آرامش در عراق، منطقه و جهان در گرو مهار کردن و در نهایت ریشه کن شدن بینادگرایی اسلامی که مرکزش در تهران است، می باشد. در این مسیر، سرنگونی رژیم آخوندی اولین قدم محسوب می شود. مردم ایران خود به خوبی از پس مقابله با رژیم برخواهند آمد. برداشتن فشار از روی اپوزسیون ایران و برداشتن برچسب تروریستی از روی سازمان مجاهدین خلق، دست مردم ایران را برای رویارویی نهایی با رژیم حاکم در ایران باز کرده و به جنبش برقراری دمکراسی و بوجود آمدن جمهوری سکولار و لائیک در ایران کمک خواهد کرد.

پرسش این سوال از حزب سبزهای آلمان می تواند راهنمایی برای فعالان صدیق این حزب باشد. براستی موضع حزب سبزهای آلمان در صورت حضور احتمالی در صحنه سیاسی آلمان در زمان جنگ دوم جهانی در برابر فاشیسم هیتلری چه می بود؟ اگر جواب قاطعیت است، چرا نباید مقاومت مشروع مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی حاکم را برسمیت نشناخت.

حزب سبزهای آلمان و آقای یوشکا فیشر بخاطر سیاستهای تماما اشتباه وزارت خارجه این کشور در حمایت از ملاهای حاکم بر ایران و به طور اخص دولت آخوند خاتمی، پوزش بزرگی به مردم ایران و اپوزسیون ایران بدهکار است.

برای تصیحح خطاهای تاکنونی، دولت و وزارت خارجه آلمان باید خواسته های زیر را مورد بررسی جدی قرار دهد و برای عملی کردن آنها سریعا اقدام نماید:

۱- خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی اتحادیه اروپا،

۲- ارجاع پرونده اتمی رژیم جمهوری اسلامی به شورای امنیت ملل متحد،

۳- ارجاع کارنامه سیاه نقض حقوق بشر رژیم به شورای امنیت ملل متحد،

۴- ارجاع پرونده تخریب محیط زیست رژیم به شورای امنیت به عنوان یکی از چالشهای توسعه پایدار محیط زیست در جهان کنونی،

۵- ارجاع پرونده تروریستی رژیم به شورای امنیت به عنوان یکی از تهدیدات اصلی برقراری صلح و امنیت در منطقه و جهان،

۶- حمایت از حقوق پناهندگان ایرانی مقیم آلمان و محافظت از اعضای اپوزسیون مخالف رژیم در خاک این کشور در برابر ماموران وزارت اطلاعات رژیم آخوندی.
حزب سبزهای ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *