پیام به حزب متحد کومه‌له

آذر ۱, ۱۴۰۱

حزب سبزهای ایران وحدت دو حزب کومه‌له کردستان ایران و کومه‌له زحمتکشان کردستان را به رهبری، پیشمرگان، اعضا و هواداران هر دو حزب و مردم مبارز کردستان و  همه آزادیخواهان در ایران تبریک می‌گوید. باشد که این حرکت انقلابی منجر به ائتلاف و همکاری میان همه احزاب دمکراتیک ملیتهای گوناگون و سراسری در ایران شود و روند سرنگونی جمهوری اسلامی را تسریع کند.

حزب سبزهای ایران ۳۰ آبان ۱۴۰۱

Share Button

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *