پروژه مخرب پتروشیمی در میانکاله

فروردین ۱۷, ۱۴۰۱

گزارشات منتشره از سوی رسانه‌های حکومتی حاکیست که در سفر اخیر هیات دولت و وزیر کشور کابینه رئیسی در اسفند ماه گذشته به مازندران، مقامات رژیم مقدمات احداث یک مجتمع بزرگ پتروشیمی در اراضی مرتعی روستای حسین آباد بهشهر را در دستور کار خود قرار داده‌اند. ظاهرا این پروژه مخرب زیست محیطی از سوی وزارت صمت مجوز نیز دریافت کرده است.
جالب اینجاست که هم مدیر عامل پتروشیمی، شاهمیرزایی و هم رئیس سازمان محیط زیست رژیم، علی سلاجقه بدروغ اعلام کردند که از وجود چنین پروژه ای بی اطلاعند.
بنابر گزارشات رسیده از سوی فعالان محیط زیست، کار احداث مجتمع در تعطیلات نوروزی تسریع شده که باعث نگرانی و اعتراض گسترده روستاییان در این منطقه و متخصصان و کارشناسان محیط زیست گشته است.
بنابر تجارب علمی ارزیابی مکانیابی و زیست محیطی برای احداث مجتمع پتروشیمی و یا در سطح یک کارخانه صنعتی شیمیایی در شرایط اکولوژی و اراضی کشاورزی حساس و با توجه به عدم وجود سیستم جمع آوری و تصفیه و دفع فاضلابها ی نفتی و زائده های جانبی صنعتی ویژه و خطرناک در مازندران، این طرح اساسا از بن و ریشه با حداقل الزامات مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار ناهمگون است.
در کشورهای غربی و مشخصا آلمان، با توجه به تجارب گسترده در این زمینه، عاملان احداث چنین تاسیسات خطرناک آلاینده محیط زیست، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
در طی چند دهه گذشته در ایران، سرمنشا و عامل اصلی احداث مجتمع های نفتی و شیمیایی، شرکتها و بنیادهای مافیایی سپاه و رهبر جمهوری اسلامی بوده و اکنون بدون هیچ مانعی چنین برنامه هایی توسط دولت و وزارت صنایع رئیسی تصویب می‌شود.
آش پتروشیمی مزبور آنقدر شور شده که علی سلاجقه در جواب اعتراض مردم منطقه نسبت به پروژه سودآور سپاه در میانکاله گفت: «گاهی فشار نماینده‌های مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. در حالی که حضرت آقا فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت نکنند.»
حزب سبزهای ایران از همه دوستداران محیط‌زیست و هواداران حزب در منطقه می خواهد که برای جلوگیری از احداث مجتمع و تغییرکاربری زمین‌های مرتعی که اصلی ترین منبع درآمد برای امرار معاش و ادامه حیات کشاورزان و اهالی در این منطقه است بکوشند.

حزب سبزهای ایران

۱۴ فروردین ۱۴۰۱

Share Button

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *