پدیده تظاهرات محله محور و نازی آباد

مهر ۱۷, ۱۴۰۱

سخن سیاسی روز

روز گذشته در پی فراخوان جوانان مبارز و زنان قهرمان برای به خیابان آمدن در روز شنبه ۱۶ مهرماه، شهرهای مختلف کشور حماسه دیگری از شکوه و پایداری در برابر جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش آفریدند. اعتراضات دیروز ویژگی‌ جدیدی را در انقلاب جاری در سرنگونی حکومت آخوند-پاسدار به منصه ظهور رساند.

۱-  تظاهراتهای ۱۶ مهر یک تو دهنی آشکار به اظهارات سپاه پاسداران بود که علنا جوانان را تهدید به سرکوب و مقابله سخت کرده بود.

۲ – با پخش شدن گروههای جوانان در محلات مختلف تهران و در برخی از شهرهای بزرگ، قوای سرکوب رژیم عملا از هر گونه مقابله با معترضین عاجز شد. گستردگی و تعدد تظاهراتهای خیابانی در محلات مختلف، آنگونه که اکنون به پدیده تظاهرات “محله محور” شهرت یافته است، یکی از دستاوردهای عملی جوانان در مقابله با نابرابری شرایط به لحاظ استفاده از سلاح و ابزار جنگی است. جوانان، زنان و مردان قهرمان بخوبی این عدم برابری را با اتخاذ تاکتیکهای درست میدانی جبران کرده‌اند.

۳ – تظاهرات دیروز در نازی آباد با جمعیت بسیار زیاد یکی از ضعفهای آشکار دستگاه سرکوب را آشکار کرد. دیروز در نازی آباد، مزدوران متجاوز و سرکوبگر با دیدن خیل وسیع جمعیت تنها چاره را در قدم زدن در کنار جمعیت دیدند. واقعه نازی آباد ضعف رژیم را در صحنه عمل به مردم نشان داد.

با اتخاذ و بکارگیری تجارب و پدیده های جدید مبارزاتی که از دل عمل رویارویی مستقیم با رژیم و چنگ در چنگ شدن با مزدوران بسیج و سپاهی که از دل جنگ و گریز در خیابان و کوچه و محلات بیرون میاید، بدون شک انقلاب ۱۴۰۱ هر روزه گامهایی بزرگ در مسیر سرنگون کردن تمامیت جمهوری اسلامی بر می‌دارد.

Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *