و اعدام شد

خرداد ۱۳, ۱۳۹۳

khosraviرژیم جنایتکار جمهوری اسلامی سرانجام علیرغم اعتراضات داخلی و بین المللی به حکم اعدام غلامرضا خسروی، این زندانی سیاسی را در روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ اعدام کرد. رژیم از وحشت اعتراضات مردمی، حاضر به تحویل پیکر بیجان آقای خسروی به خانواده اش نشد.

ما این ضایعه دردناک را به خانواده، دوستان و همرزمان غلامرضا خسروی تسلیت می گوییم.

ابعاد جنایت علیه بشریت تحت ریاست حسن روحانی به اوج جدیدی رسیده است. این رژیم در تمامیتش و با همه باندها و جناحهایش باید سرنگون شود.

حزب سبزهای ایران

۱۲ خرداد ۱۳۹۳

Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *