وقتی رئیس محیط زیست عامل تخریب پارک ملی می شود

اسفند ۷, ۱۳۹۱

Bamooدر اقدامی عجیب، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اجازه عبور خطوط نفتی سروستان را از میان پارک ملی بمو را به استاندار فارس می دهد. ظاهرا گسترش پالایشگاه شیراز عامل این بده بستان میان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و استاندار فارس بوده است.

علی رغم اعتراض فعالان محیط زیست، اجازه عبور خط لوله هفت کیلومتری از درون پارک صادر شد. با آنکه مسیرهای جایگزین برای رساندن نفت از حلقه های چاه سروستان به پالایشگاه شیراز طراحی و ارائه شده بود، تصمیم تخریب محیط زیست توسط سازمانی که مدعی حفاظت از محیط زیست است به مرحله اجرا درآمد.

سیاستهای مخرب زیست محیطی توسط رژیم حاکم بر ایران یکی از اصلی ترین عوامل تخریب محیط زیست ایران است.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *