همه نگاهها به سوی ونزوئلا

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

سخن سیاسی روز

تحولات چند روز اخیر در ونزوئلا نگاههای بسیاری از کشورها و دولت‌های مختلف را به خود جلب کرده است. یکروز قبل از روز جهانی کارگر، خوان گویدو رهبر اپوزسیون ونزوئلا از مردم و نیروهای نظامی خواست که مرحله نهایی تغییر قدرت در این کشور را به ثمر برسانند. از روز ۳۰ آوریل درگیریهای پراکنده‌ای در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا روی داد که منجر به پیوستن برخی از فرماندهان ارتش به مردم بر علیه دولت نیکلاس مادرو شد. تجمع عظیم مردم برای برکناری دولت ونزوئلا در روز اول ماه مه، مرحله جدیدی از زورآزمایی نیرویهای اپوزسیون در برابر دیکتاتوری در این کشور است. هنوز زود است که بطور قطع سمت و سوی قطعی تحولات ونزوئلا را حدس زد. سرنوشت رژیم ونزوئلا برای رژیم جمهوری اسلامی بسیار مهم است. مردم ایران تحولات ونزوئلا را به دقت دنبال می‌کنند. سقوط رژیم مادرو به مردم ایران برای تغییر رژیم آخوند-پاسدار روحیه می‌دهد، عاملی که خامنه‌ای و سران سپاه بشدت از آن هراسانند.

از طرف دیگر پیروزی اپوزسیون ونزوئلا، برگ برنده‌ای در دست دولت ترامپ محسوب می‌شود. فشارهای سیاسی اقتصادی ماههای اخیر دولت ترامپ، جمهوری اسلامی را در تنگنای مرگبار قرار داده است. سفر ظریف به واشنگتن و براه انداختن بازی اختلاف بین ترامپ و مشاور امنت ملی‌اش، بولتون برای جلب لیبرالها و دمکراتهای مخالف ترامپ با سقوط مادرو به شکست کامل خواهد انجامید.

منافع پوتین، کوبا، نیکاراگوئه و رژیم ایران در نگاه داشتن نیکلاس مادرو در قدرت است. سقوط یا ابقای رژیم ونزوئلا بی شک با منافع رژیمهای ذکر شده ارتباط مستقیم دارد اما این تعادل برای جمهوری اسلامی در وضعیت آچمز کنونی‌اش بیش از سایر کشورها مخاطره آمیز است.

Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *