نگرانی از وضعیت احمد باطبی

مرداد ۱۲, ۱۳۸۵

بنا بر گزارشات رسیده آقای احمد باطبی پس از بازداشت مجدد به مدت پنج روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد. این در حالی است که مسئولان زندان اجازه ملاقات به خانواده وی را نمی دهند.

حزب سبزهای ایران همراه با خانواده آقای باطبی خواستار آزادی وی می باشد و از همه احزاب سبز جهان و سازمانهای حقوق بشری می خواهد که برای رهایی او رژیم جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند. آنچه که بر سر اکبر محمدی در زندان آمد، اکنون در مورد احمد باطبی نیز محتمل است. متحدا برای آزادی باطبی و همه زندانیان سیاسی بکوشیم.

حزب سبزهای ایران

۱۲ مرداد ۱۳۸۵

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *